Tin tức & truyền thông

Hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2022

 • 16:10 - 14/10/2022
 • 309

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được bắt đầu vào năm 1989, do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khởi xướng để thúc đẩy văn hóa toàn cầu nhận thức về giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 hàng năm, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng lấy ngày này để làm Ngày ASEAN về quản lý thiên tai. Đây là dịp để nâng cao nhận thức của cộng đồng về những biện pháp cần thiết phải áp dụng để giảm thiểu các nguy cơ có thể gặp phải trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai 13/10/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

 1. Mục đích, yêu cầu
 • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng EVN an toàn trước thiên tai.
 • Tuyên truyền các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của CBCNV trong phòng, chống thiên tai.
 • Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
 1. Hoạt động tuyên truyền
 1. Chủ đề

Chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2022 là “Cảnh báo sớm và hành động sớm cho mọi người”.

 1. Nội dung
 • Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai.
 • Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
 • Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai.
 1. Hình thức
 • Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Website của đơn vị.
 • Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại đơn vị.
 • Viết các bài báo, chiếu phim về công tác PCTT&TKCN.
 • Băng rôn, bảng điện tử hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai.
 • Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc thực hiện cảnh báo sớm, hành động sớm nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai.
 1. Khẩu hiệu
 • Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10/2022.
 • Hưởng ứng Ngày ASEAN về quản lý thiên tai 13/10/2022.
 • Cảnh báo sớm và hành động sớm cho mọi người.
 • Sao nhãng phòng ngừa thiên tai là nguy cơ xóa bỏ mọi thành tựu.
 • Chung sức phòng, chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại.
 • Thích ứng với sự biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.
 1. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai đảm bảo hiệu quả.

Nội dung trích từ Văn bản 5753/EVN-AT TẠI ĐÂY

- - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan