Dịch vụ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ ĐỂ Ở

  • 11:08 - 18/11/2022
  • 94

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCT về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở. Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Bình Thuận đã triển khai đến UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện thông báo, ký cam kết và kiểm tra giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho sinh viên và người lao động thuê nhà tại các công văn số 982/SCT-QLĐ ngày 04/5/2019 và công văn số 1417/SCT-QLĐ ngày 03/6/2020. Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Bộ Công Thương tiếp tục có công văn số 6169/BCT-ĐTĐL gửi đến Sở Công Thương các tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các Tổng công ty Điện lực tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

Để công nhân, sinh viên và người thuê nhà để ở được hưởng đúng chính sách giá bán điện của Chính phủ, thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và Sở Công Thương, hàng năm Công ty Điện lực Bình Thuận đều chỉ đạo các Điện lực trực thuộc thực hiện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương như Báo Bình Thuận, Đài truyền thanh tại các phường, xã, website Công ty Điện lực Bình Thuận (https://pcbinhthuan.evnspc.vn) về chính sách giá điện của Nhà nước cho các đối tượng trong diện nắm được chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về giá điện cho người thuê nhà; Hướng dẫn chủ nhà cho thuê ký cam kết thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá quy định; Niêm yết công khai các quy định, thủ tục và phương pháp tính giá điện cho người thuê nhà tại trụ sở các Điện lực, các điểm giao dịch khách hàng; Tổ chức phối hợp với phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng các địa phương và lực lượng công an thực hiện kiểm tra thường xuyên việc thu tiền điện của các hộ cho thuê nhà thuộc địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó kịp thời báo cáo Sở Công Thương xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

Điện lực phối hợp với phòng Kinh tế kiểm tra và hướng dẫn chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà
đúng theo giá điện do Nhà nước quy định

Thông qua việc thực hiện kiểm tra, rà soát công tác thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tình Bình Thuận, Công ty Điện lực Bình Thuận cấp định mức sử dụng điện và áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho người thuê nhà, cụ thể: Trong năm 2022 đã áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho trên 3.700 phòng trọ với tổng số 413 chủ nhà trọ và cấp 484 định mức điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà trọ với tổng số 97 chủ nhà trọ.

Thực tế triển khai cho thấy, Công ty Điện lực Bình Thuận đã phối hợp thực hiện và duy trì tốt công tác kiểm tra áp giá bán lẻ điện, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở.

Nguyễn Thị Nghi - PC Bình Thuận
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan