Lĩnh vực hoạt động

EVNSPC ĐÀO TẠO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

  • 09:21 - 23/11/2022
  • 172

Để triển khai thực hiện công tác Kiểm soát tuân thủ theo Quy chế 141 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đồng thời nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát tuân thủ cho CBCNV, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức thành công khóa Tập huấn công tác Kiểm soát tuân thủ (KSTT).

Lớp học thu hút gần 100 học viên gồm có Lãnh đạo và chuyên viên thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ tại các Ban/Văn phòng EVNSPC và các Đơn vị thành viên trực thuộc EVNSPC.

Trong thời lượng một ngày, các học viên đã được Giảng viên của đơn vị Đào tạo, Lãnh đạo Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNSPC trình bày, chia sẻ những nội dung về KSTT theo thông lệ quốc tế; Mối quan hệ giữa KSTT và quản trị rủi ro; Báo cáo KSTT toàn cầu; Hoạt động KSTT; Quy trình KSTT; Hướng dẫn công tác KSTT trong EVNSPC; Triển khai hoạt động KSTT; Trao đổi thảo luận - Giải đáp thắc mắc trong công tác KSTT.

Giảng viên, Lãnh đạo Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM, Lãnh đạo và chuyên viên các Ban/VP/Đơn vị thành viên tham dự khóa tập huấn KSTT

Công tác Kiểm soát tuân thủ được EVN ban hành theo Quy chế 141- năm 2021 và hướng dẫn chỉ đạo từ đầu năm 2022, trong quá trình thực hiện các Đơn vị còn khá nhiều bỡ ngỡ, vướng mắc, nhất là việc thực hiện các biểu mẫu báo cáo, thực hiện quy trình KSTT, lập phiếu đánh giá KSTT… Do đó các nội dung đào tạo nêu trên đã đáp ứng được sự quan tâm của các Đơn vị, sát với yêu cầu thực tế triển khai công tác KSTT hiện nay tại các đơn vị. Lớp học tuy chỉ gói gọn trong một ngày nhưng đã cung cấp cho các Đơn vị nhiều kiến thức bổ ích trong việc triển khai áp dụng trong công tác KSTT.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo EVNSPC; sự quyết tâm của Lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc EVNSPC, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong toàn EVNSPC cùng xây dựng và thực hiện công tác KSTT góp phần đưa hệ thống KSTT thực sự đi vào hoạt động hiệu quả. Ngoài hỗ trợ đắc lực trong công tác sản xuất kinh doanh – công tác chuyên môn của từng Phòng/Ban/Đơn vị thành viên trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, còn góp phần đưa EVNSPC hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, đời sống của CBCNV ngày càng được cải thiện, bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp bền vững./.

Ban KTGS EVNSPC - Ban KSNB EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan