Về chúng tôi

Công bố thông tinbất thườngTổng công ty Điệnlực miền Nam

  • 09:59 - 05/01/2023
  • 410

Thực hiện quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4năm 2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Tổng công ty Điện lực miền Namkính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thay đổi người quản lý của doanh nghiệp như sau: Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Văn Lý -Phó Tổng Giám đốcTổng công ty Điện lực miền Nam, ông Nguyễn Văn Lý chính thức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2023.

Xem công bố thông tin Doanh nghiệp  TẠI ĐÂY

- - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan