An toàn & Tiết kiệm điện

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC SINH HOẠT AN TOÀN LAO ĐỘNG QUÝ I/2023

  • 08:34 - 03/03/2023
  • 268

Từ trung tuần đến cuối tháng 02/2023, Công ty Điện lực Bình Phước (PCBP) tổ chức sinh hoạt an toàn lao động (ATLĐ) định kỳ với người lao động trực tiếp đang làm nhiệm vụ sản xuất tại các đơn vị trực thuộc.

Chủ trì các buổi sinh hoạt do ông Đỗ Văn Dương - Phó Giám đốc PCBP. Cùng đại diện phòng An toàn, Công đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Bình Phước.

 

Quang cảnh sinh hoạt an toàn với Đội QLVHLĐ Cao thế

Mục đích của đợt sinh hoạt ATLĐ này là phổ biến rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông xảy ra trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ năm 2022 đến nay. Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp ngăn ngừa tai nạn, tạo thói quen chấp hành tốt nội quy lao động, quy trình, quy định của người lao động. Đồng thời giải đáp các ý kiến khó khăn, vướng mắc của người lao động trong công tác an toàn.

Ngoài ra còn là để nắm tình hình tổ chức lao động tại đơn vị, kiểm tra thực tế hiện trường lao động, từ đó có biện pháp ngăn ngừa chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong công tác ATLĐ. Qua đó lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các giải pháp của người lao động; nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và tăng cường việc thực hiện bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); bảo đảm sức khoẻ cho người lao động và giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nhìn chung tại các đơn vị, nhất là các đội sản xuất trực tiếp, Đội quản lý vận hành trung hạ áp, Đội Hotline, bộ phận làm công tác kinh doanh có tiếp xúc với điện… thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, cũng như công tác phòng chống cháy nổ… Thực hiện tốt các quy trình, quy định về ATVSLĐ của các cấp các ngành, tổ chức sinh an toàn hàng ngày, quan tâm đến sức khỏe và tâm lý người lao động.

Sinh hoạt an toàn tại Đội Hotline

Tại các đơn vị, những hạn chế đã được lãnh đạo PCBP chỉ ra, hướng dẫn khắc phục và chấn chỉnh ngay. Những việc làm tốt cần phát huy tốt hơn nữa để công tác ATVSLĐ đi vào chiều sâu, ngăn ngừa tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Sau khi trả lời những ý kiến của người lao động, kết thúc đợt sinh hoạt an toàn quý 1/2023, Ông Đỗ Văn Dương - Phó Giám đốc PCBP đã thay mặt đoàn công tác chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện các nội dung như: Lãnh đạo các đơn vị và Công đoàn cùng cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nội dung ATVSLĐ để người lao động thấy được ích lợi to lớn, lâu dài của công tác này. Rà soát ban hành mới hoặc sửa đổi các quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn về an toàn phù hợp với thực tế công việc. Công tác huấn luyện an toàn điện (ATĐ) định kỳ cần phải thực hiện chặt chẽ hơn nữa. Đặc biệt là các chức danh như: Người cấp Phiếu công tác/Lệnh công tác (PCT/LCT), người chỉ huy trực tiếp (CHTT), Người cho phép.

Tổ chức thực hiện nghiêm Quy định sức khỏe của người lao động làm việc trên cao trong EVN, ban hành theo Quyết định 479/QĐ-EVN ngày 12/4/2021 của EVN. Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của người lao động (NLĐ) để phân công công việc cho hợp lý. Thống kê đầy đủ các vị trí nguy hiểm, mất an toàn; đánh giá rủi ro trên lưới điện để kịp thời khắc phục những vị trí có thể gây tai nạn cho NLĐ. Tạo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ. Rà soát, trang bị bảo hộ lao động (BHLĐ) và dụng cụ thi công phù hợp với công việc được giao, lưu ý việc sử dụng BHLĐ cá nhân theo mẫu mới của EVN để thuận tiện trong việc nhận diện thương thiệu. Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường làm việc bằng nhiều hình thức trực tiếp, hình ảnh để kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử lý cá nhân vi phạm; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra ATLĐ.

 (Sinh hoạt an toàn tại Điện lực Bù Gia Mập)

Đây là hoạt động thường niên về công tác ATVSLĐ tại PCBP, thể hiện trách nhiệm về công tác quản lý con người. Người sử dụng lao động luôn luôn sát cánh với NLĐ để tuyên truyền truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân, đồng nghiệp. Đây cũng là trách nhiệm với mình cũng như với gia đình và xã hội, để không xảy ra bất cứ một nguy cơ nào về TNLĐ./.   

Lê Quang Duy Hưng - PC Bình Phước
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan