Tin tức & truyền thông

ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022

  • 16:59 - 22/03/2023
  • 114

Sáng ngày 21/3/2023, Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Khen thưởng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

 

Dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Bé Tư - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí. Đ/c Lê Thanh Hùng - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong BCH, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng 150 đảng viên tham dự. Trong năm 2022, được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long và sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, cấp ủy tại Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, cấp ủy đã luôn bám sát quy định của Ban Bí thư Trung ương đảng về chức năng, nhiệm vụ của Chi, Đảng bộ trong loại hình Doanh nghiệp để xây dựng qui chế và chương trình làm việc của cấp ủy. Đặc biệt là việc triển khai “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh” và công tác “Dân vận khéo” đến cán bộ, đảng viên và CNVC LĐ đạt nhiều kết quả khả quan; công tác SXKD đạt nhiểu kết quả tốt, đảm bảo đời sống việc làm cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ ngày càng ổn định và nâng lên; góp phần phục vụ mục tiêu chính trị tại địa phương".

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kết quả đạt được trong năm 2022: Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đổi mới theo hướng trực tuyến kết hợp với trực tiếp, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ đạo xử lý thông tin báo chí và những vấn đề dư luận xã hội phản ảnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; Công tác dân vận trong các cấp ủy đảng, chính quyền, thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được tăng cường. Thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền; quy chế dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng Đảng. Năm 2023, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo định hướng dư luận xã hội, nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NĐ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tặng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; kịp thời quản lý, xử ký thông tin xấu độc trên không gian mạng. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Lê Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị

Hình ảnh khen thưởng tại Hội Nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 gồm: 02 tập thể và 54 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khen thưởng cho 24 tập thể và 54 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thi đua dân vận khéo; 02 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng số tiền khen thưởng: 99,9 triệu đồng.

Mỹ Thu - PC Vĩnh Long
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan