Tin tức & truyền thông

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • 11:07 - 24/05/2023
  • 202

Ngày 17/5, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Trang, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV và đồng chí Lâm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC chủ trì hội nghị.

HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Thay mặt Ban chấp hành, đồng chí Lâm Xuân Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy EVNSPC đã trình bày báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Lê Văn Trang - Bí thư Đảng ủy EVNSPC tặng giấy khen cho các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ
Ảnh: Ban Truyền thông

Trong nửa nhiệm kỳ qua, bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương trên địa bàn quản lý và các Bộ, ngành Trung ương; Đảng ủy và toàn bộ hệ thống chính trị Tổng công ty Điện lực miền Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, toàn diện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ; Đảng bộ EVNSPC đạt và vượt các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, cơ bản bám sát các chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong giai đoạn 2020 - 2022, nhiều quy định của Đảng, đặc biệt là các quy định chức năng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, về công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát có hiệu lực càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng công ty đã đảm bảo tốt công tác vận hành lưới điện, phục vụ cung cấp điện ổn định cho nhu cầu của khách hàng; hoàn thành kế hoạch đầu tư, phát triển lưới điện trong kế hoạch giai đoạn 2020 - 2022. Các dự án đầu tư của Tổng công ty phù hợp với quy hoạch, tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng xây dựng và hiệu quả, góp phần củng cố lưới điện, nâng cao chất lượng điện áp, giảm tỷ lệ điện dùng phân phối.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Tổng công ty cũng đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, trong đó nổi bật có đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc (là công trình đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220kV dài nhất khu vực Đông Nam Á). Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi và hải đảo trên địa bàn 21 tỉnh thành khu vực phía Nam được hoàn thành, cung cấp điện cho 5,456 triệu hộ dân vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo (đạt tỷ lệ 99,76%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cấp điện nông thôn).

Cùng với đó là các công tác tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, các chỉ tiêu tài chính cơ bản đáp ứng yêu cầu; việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp, thông tin truyền thông... được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt.

Về công tác xây dựng Đảng

Xác định công tác xây dựng đảng là then chốt, ngay sau đại hội (ngày 08/5/2020), Đảng ủy EVNSPC đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết đã đề.

Mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ EVNSPC nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Trên 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp từ 150 đảng viên trở lên; 100% cán bộ chủ chốt đương chức và 80% cán bộ quy hoạch các ban, các đơn vị trực thuộc Đảng bộ có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở các năm, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn quan tâm xây dựng và đề ra những chủ trương quan trọng để lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ SXKD, phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, công tác chính trị tư tưởng luôn được chú trọng, chất lượng công tác tuyên truyền được nâng cao; công tác tổ chức và cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được đảm bảo; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm thực hiện; công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả.

TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ CUỐI NHIỆM KỲ

Dự báo tình hình giai đoạn 2023 - 2025 sẽ có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, có nhiều ảnh hưởng bất lợi tình hình kinh tế xã hội đang gặp rất nhiều khó khăn; nguy cơ suy thoái kinh tế đến hoạt động của Tổng công ty, nhất là việc đảm bảo cân đối tài chính đang chịu những ảnh hưởng lớn của các yếu tố đầu vào theo xu hướng tăng cao và biến động khó lường. Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục sẽ đối diện khó khăn thách thức trong thu xếp vốn, chuẩn bị mặt bằng sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án lưới điện.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Đảng bộ EVNSPC kiên định với mục tiêu tổng quát Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đó là: “Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn quản lý; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng năng suất, đảm bảo an toàn lao động và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”, đồng thời “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo đảm bảo hoàn thành mục tiêu, hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững”, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn 21 tỉnh/thành phía Nam.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

* Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy các cấp sẽ phát huy hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước theo Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021; tập trung lãnh đạo Tổng công ty thực hiện 3 nội dung trọng yếu: Đảm bảo cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; tăng cường đầu tư đảm bảo cấp điện và tự động hóa lưới điện trung thế; và ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

* Về công tác xây dựng Đảng, tập trung vào các lĩnh vực công tác:

- Chính trị tư tưởng: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền, trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng và công tác tổ chức cán bộ: Tập trung cho công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch cấp ủy với quy hoạch cán bộ quản lý, cán bộ đoàn thể các cấp theo đúng Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị; kịp thời bổ sung cấp ủy các cấp, phân công nhiệm vụ phù hợp; hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; tiếp tục hướng dẫn cụ thể hóa các quy định về công tác Đảng cho phù hợp với tình hình của Đảng bộ.

- Triển khai các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị.

- Thường xuyên theo dõi và định hướng cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình: Đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động, tuân thủ pháp luật, các quy định, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn thể và xây dựng đoàn thể vững mạnh; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Trang - Bí thư Đảng ủy EVNSPC đã biểu dương những thành tích Đảng bộ Tổng công ty đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng nhấn mạnh trước những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp như dự báo, Đảng bộ Tổng công ty càng phải đồng lòng, đoàn kết tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra, đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 21 tỉnh/thành phía Nam, cân bằng tài chính và đảm bảo thu nhập cho người lao động; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày tiếp quản ngành Điện miền Nam (01/5/1975 - 01/5/2025) và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Đ/c Bí thư Đảng ủy EVNSPC Lê Văn Trang phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Trong đó cần tập trung, tăng cường một số nội dung trọng tâm như sau:

- Tổ chức Đảng phải coi lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm; đảng viên phải là hạt nhân trong các phong trào thi đua, gương mẫu hơn quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trong công tác chính trị tư tưởng, cần phải làm tốt hơn các phần việc ngay tại đơn vị; làm cho đảng viên, quần chúng hiểu rõ quan điểm, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những phản ánh của người lao động để kịp thời giải quyết các mâu thuẫn ngay tại đơn vị; kịp thời phản bác lại những thông tin sai trái, những suy diễn không đúng sự thật.

- Cấp ủy các cấp phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; trong quy hoạch, bổ nhiệm phải thảo luận dân chủ, khách quan trên nhiều mặt; cán bộ được quy hoạch, được bổ nhiệm phải thật sự xứng đáng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Kiểm điểm, giá cán bộ, đảng viên phải thực chất, tránh chung chung, cảm tính; kịp thời thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Những cá nhân nỗ lực, dám nghĩ dám làm vì Tổng công ty, đơn vị đều được xem xét, bố trí phù hợp.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát với phương châm “Phòng hơn chống” để ngăn chặn các vi phạm có thể xảy ra./.

Văn phòng Đảng ủy - Đảng ủy Tổng Công ty
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan