Lưới điện thông minh

CHỈ SỐ AN NINH BẢO MẬT

 • 11:02 - 11/08/2022
 • 1543
 • Hệ thống mạng của EVNSPC được thiết lập phân tách thành 02 mạng riêng, mạng sử dụng cho điều khiển hệ thống điện (mạng OT) và mạng phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh (mạng IT) để hạn chế khả năng tấn công từ mạng internet.
 • Mạng IT đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013.
 • Mạng OT được thiết kế để đáp ứng các chuẩn, khuyến nghị về an toàn thông tin dành cho mạng công nghiệp: IEC 61784-1, IEC 62443, NIST SP 800800-82.
 • Các hệ thống thông tin đã được xác lập cấp độ an toàn thông tin để có phương án bảo vệ thích hợp gồm: 08 hệ thống thông tin cấp độ 1, 35 hệ thống thông tin cấp độ 2, 09 hệ thống thông tin cấp độ 3.
 • Dữ liệu được sao lưu định kỳ theo một chiến thuật hợp lý, phù hợp với loại hình cơ sở dữ liệu và thực hiện diễn tập khôi phục dữ liệu đã sao lưu định kỳ 03 tháng/lần.
 • Các thông tin liên quan đến khách hàng được lưu trữ tại vùng mạng an toàn và được bảo mật.
 • Các dữ liệu liên quan đến đo ghi chỉ số điện được từ xa được bảo vệ, kiểm tra để đảm bảo tính toàn vẹn, giảm sai sót trong việc tính tiền điện cho khách hàng.
 • Các hệ thống công khai trên mạng internet được giám sát bởi Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.
 • Các hệ thống thông tin cấp độ 03 được đánh giá an toàn toàn thông tin bởi các đơn vị có uy tín của nhà nước và được diễn tập khôi phục sự cố định kỳ hàng năm.
 • Đã thành lập Ban chỉ đạo an toàn thông tin, Ban điều hành ứng cứu sự cố an toàn thông tin và Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin.
 • Có nhân sự về an toàn thông tin chuyên trách/kiêm nhiệm tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Được tham gia các khóa đào tạo về an toàn thông tin và tham dự các cuộc diễn tập an toàn thông tin do Cục ATTT, EVN tổ chức.
 • Cán bộ CNV được tuyên truyền nâng cao nhận thức ATTT hàng năm thông qua các khóa đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến.
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan