Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Biểu giá điện
Giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng / kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) . Xem file TẠI ĐÂY ...
 
Ngày 12/9/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung về giá bán điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 10 năm 2018; qua đó Tập đoàn Điện lực...
 
Bộ Công thương quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện áp dụng kể từ ngày 01/12/2017. Xem chi tiết TẠI ĐÂY QĐ giá diệ...
 
Ngày 29/5/2014, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, biểu giá điện được áp dụng từ 01/6/2014 cụ thể như ...
 
Ngày 31-7, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, biểu giá mới áp dụng kể từ ngày 1-8-2013, giá bán điện b...
 
Ngày 12/03/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, biểu giá mới áp dụng kể từ ngày 16-3-2015, giá bán ...
 
Ngày 20/12/2012, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm ...
 
Ngày 19/12/2011, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 42/2011/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.304 đồng/kWh (chưa bao gồm ...
 
Ngày 19/12/2011, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 42/2011/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.304 đồng/kWh (chưa bao gồm t...
 

Trang trước - Trang Sau