Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 03/12/2023

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

8.737,40

Pmin

4.746,45

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: