Số ký hiệuNgày hiệu lựcTrích yếuNgày ban hànhFile đính kèm
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
 Item 1 to 20 of 47
Page:of 3 GoPage size:

Năm: 2019

 

Tháng: 5

  3704/EVN SPC-KD08/05/2019Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 201808/05/2019
 

Tháng: 4

  854/VN1A-HC-BC03/04/2019Báo cáo tài chính năm 2018 - đã được kiểm toán03/04/2019
 

Tháng: 3

  2268/EVN SPC-KH29/03/2012Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 201929/03/2019
  2261/EVN SPC-KH29/03/2019Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và giai đoạn 2016-201829/03/2019
  2348/EVN SPC-TCNS29/03/2019Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới - Phụ lục 129/03/2019
  2348/EVN SPC-TCNS29/03/2019Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức - Phụ lục 229/03/2019
  2348/EVN SPC-TCNS29/03/2019Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 201829/03/2019
  1469/EVN SPC-TCNS01/03/2019Công bố thông tin bất thường bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên Hội đồng thành viên01/03/2019

Năm: 2018 (Showing 12 of 13 items. Group continues on the next page.)

 

Tháng: 7

   27/07/2018Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018 27/07/2018
  4541/KH-EVN SPC04/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 04/07/2018
 

Tháng: 5

   15/05/2018Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 201715/05/2018
   15/05/2018Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 201715/05/2018
   14/05/2018Công khai tình hình đầu tư vốn vào Doanh nghiệp năm 2017 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)14/05/2018
   14/05/2018Công khai Kết quả SXKD năm 2017 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)14/05/2018
  3124/EVN SPC-KD10/05/2018Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 201710/05/2018
 

Tháng: 4

  2770/EVN SPC-KH24/04/2018Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và giai đoạn 2015-201724/04/2018
 

Tháng: 3 (Showing 4 of 5 items. Group continues on the next page.)

  2020/EVN SPC-TCNS30/03/2018Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 201730/03/2018
  2020/EVN SPC-TCNS30/03/2018Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới30/03/2018
  2020/EVN SPC-TCNS30/03/2018Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp30/03/2018
  1892/EVN SPC-KH27/03/2018Kết quả thực hiện SXKD năm 201727/03/2018