Danh bạ điện thoại chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng điện trên 21 Tỉnh/ Thành phía Nam (trừ Thành phố Hồ Chí Minh). Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng link tới danh bạ.

>>Quý khách hàng vui lòng chọn Công ty Điện lực tỉnh.

Đơn vị:
Địa chỉ: Đường 16/4, phướng Mỹ Hải, TP.Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận - Mã vùng:
Điện thoại: - Fax:
Email:
Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm Địa chỉ: Số 833 Đường 21/8, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện Thoại:
Fax: , Email: .
Tổ DVKH 0268.2210241-2210247

Điện lực Ninh Hải Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện Thoại:
Fax: , Email: .
Tổ DVKH 0268.2213203 02683.873030

Điện lực Ninh Phước Địa chỉ: Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Điện Thoại:
Fax: , Email: .
Tổ DVKH 0268.2214705 02683.864637

Điện lực Ninh Sơn Địa chỉ: Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Điện Thoại:
Fax: , Email: .
Tổ DVKH 0268.2216337 02683.854249

Điện lực Thuận Bắc Địa chỉ: Xã Lơi Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện Thoại:
Fax: , Email: .
Tổ DVKH 0268.2213269 02683.625379

Cty ĐL Ninh Thuận Địa chỉ:
Điện Thoại:
Fax: , Email: .
Tổ DVKH 0963.292009-068.2244444 02683.888092