Trang chủ Tin EVN SPC
Để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực trong công tác phối hợp, xử lý khủng hoảng truyền thông và thực thi Văn hóa doanh nghiệp. Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Công ty ...
 
Ngày 12/10/2018, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã tổ chức Hội thi Giao tiếp khách hàng giỏi, tham dự có 12 đội thi/12 điện lực trực thuộc. ...
 
Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để làm chủ công nghệ, phục vụ khách ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã t...
 
"Đảm bảo cung cấp điện kịp thời, đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương” là mục tiêu quan trọng hàng đầu tr...
 
Nhằm nâng cao kiến thức về truyền thông trong giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng cho tất cả CBCNV làm công tác kinh doanh và Dịch vụ bán lẻ điện năng để làm tốt c...
 
Nhằm đảm bảo nhân sự đủ điều kiện và đáp ứng nhu cầu công tác điều hành trên hệ thống SCADA/DMS theo Thông tư 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ Công thương, Tổng công ty Điện ...
 
Ngày 29/09/2018, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) đã đóng điện nghiệm thu công trình trạm biến áp 220kV Cần Đước, tỉnh Long An.   ...
 
Ngày 17/10/2018, tại Hội trường thuộc trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN c...
 

Trang trước - Trang Sau