Trang chủ Tin ngành điện
Năm 2018, Công ty Điện lực tỉnh Tây Ninh dành nguồn vốn trên 175 đồng để đầu tư mới và nâng cấp, sửa chữa 45 công trình lưới điện tại các vùng kinh tế trọng điểm, vùng nông thôn,...
 
Để đảm bảo cung cấp điện lưới an toàn, liên tục cho các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong năm 2018, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã triển khai đồ...
 
Trong Ban tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Cần Thơ năm 2018, Công ty Điện lực TP Cần Thơ (PC Cần Thơ) là thành viên tiểu ban Lễ tân - Hậu cần. Với yêu cầu trực giữ điện phục vụ...
 
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các công ty điện lực thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 21 tỉnh thành phía Nam (địa bàn quản lý, kinh doanh đi...
 
Vào lúc 23h26 ngày 24/07/2018, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (Ban QLDAĐL) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức đóng điện nghiệm thu thành công trạm biến...
 
Nằm trong hạng mục quan trọng và phức tạp nhất của dự án, tuyến cáp ngầm 22kV đi dưới lòng sông tại khu vực đất cồn nằm giữa dòng sông Tiền giáp hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp vừa...
 
Năm 2015, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Quyết định số 1910/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 phê duyệt Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tại tỉnh Bạc Liêu  giai đoạn 20...
 
Điện lực Càng Long hiện đang quản lý vận hành trên 332 km đường dây trung thế; 364 km đường dây hạ thế và 579 trạm biến áp phân phối. Các tuyến trung thế 22kV trên địa bàn huyện đ...
 
Những năm qua, nhờ sự đầu tư của ngành điện, nguồn điện cung cấp cho huyện Côn Đảo đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Dự báo nhu cầ...
 

Trang trước - Trang Sau