Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp
Thể hiện tinh thần yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Tiền Giang (PC Tiền Giang), từ tháng 8/2014 đến nay, Công ty đã tổ...
 
Những năm qua, công tác dịch vụ khách hàng luôn được Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đặc biệt chú trọng, thông qua đó, xây dựng đội ngũ CBCNV vừa vững về nghiệp vụ, vừa có...
 
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Nhận thức rõ vấn đề này, CBCNV Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã có nhiều cách thức, giải pháp nhằm xây dựng, cải t...
 
Nền tảng cốt lõi mang ý nghĩa quyết định nhất của văn hóa doanh nghiệp EVN là “Vì con người”, trong đó, việc tạo môi trường làm việc an toàn, đảm bảo vệ sinh lao động để bảo vệ ng...
 
Môi trường văn hoá của doanh nghiệp tác động quyết định đến tinh thần, thái độ, động cơ lao động của CBNV, giúp cho doanh nghiệp trở thành một cộng đồng làm việc trên tinh thần hợ...
 
Sau hơn 2 năm triển khai và thực hiện, Chương trình thực hành 5S đã thực sự mang lại những hiệu quả tích cực. Điều này không chỉ giúp Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) xây d...
 
Ông bà ta ngày xưa có câu “An cư, lạc nghiệp”. Đối với người lao động chúng ta, có lẽ đó cũng là ước mơ của mỗi người khi trưởng thành, bước chân vào doanh nghiệp để cùng tập thể ...
 
Công đoàn Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã tạo những dấu ấn mạnh mẽ trên con đường hoạt động từ thiện tại địa phương. Quả thật, chỉ với 3 năm trở lại đây, nhiều công trì...
 
Nền văn hóa doanh nghiệp EVN mà tập thể người lao động chúng ta dày công xây dựng dựa trên nền tảng cốt lõi mang ý nghĩa quyết định nhất là “Vì con người”, xây dựng các giá trị nh...
 

Trang trước - Trang Sau